Uttal: [brankkis]
Det gamla brandkårshuset kallas för Brankis. Huset används nu för tiden bl.a. av stadens amatörteatrar. 
Dela