Varianter: Lockamberget, Lockanberget, Lockanberg
Uttal: [låkkambärje], [låkkambärji], [låkkanbärji] [låkkanbärj]
Namnet tros komma från att man lockade på sina djur på platsen. 
Dela