Uttal: [gå:ga:tan], [gå:gato]
Kanalesplanaden kallas Gågatan eftersom en stor del av den är en gågata.
Dela