Bostadsmässoområdet

Jakobstad

Uttal: [bo:sta:dsmessoåmrå:de]
Bostadsmässan hölls 1994 i stadsdelen Korsgrundet i Jakobstad. Stadsdelen kallas fortfarande Bostadsmässoområdet
Dela