Varianter: Marketor, Rimi
Uttal: marketår, marke:tår, rimi
De gamla butiksnamnen Marketor och Rimi lever kvar. Butiken hör idag till K-kedjan. 
Dela