Terrazzohörnet

Jakobstad

Uttal: [terassåhö:ne], [terassåhö:ni]
Trots att huset där caféet Terrazzo fanns numera är rivet används Terrazzohörnet fortfarande om hörnet vid Rådhusgatan och Storgatan eftersom det var en väldigt viktig träffpunkt för Jakobstadsborna. 
Dela