Hallelujagårdarna

Jakobstad

Varianter: Hallelujagårdarna, Halleluja, Hallelujahusen, Rakstugorna, Raks gårdar
Uttal: [hallelu:jagå:rdana], [halleluja], [hallelu:jahu:sen], [ra:kstu:gåna], [ra:ks gå:rdar]
På Pinnonäsgatan finns fyra likadana höghus som brukar kallas Hallelujagårdarna, Halleluja eller Hallelujahusen. Varje höghus har ett eget namn och från Rådhusgatan sett heter de Halleluja, Hosianna, Amen och I höjden. Ursprunget till dessa namn är okänd, men de är byggda på en plats där en bomb slog ner på fastlagstisdagen år 1944. Namnen Rakstugorna och Raks gårdar kommer från byggmästare Rak som lät bygga husen. 
Dela