Varianter: Tupis, Tobaks
Tobaksmagasinet kallas för Tupis, eller Tobaks. Tobaksmagasinet fungerar som utställningshall men också ungdomsgård. 
Dela