Uttal: [malmska]
Sjukhuset kallas Malmska av Jakobstadsborna efter Otto Malm som donerade pengar bland annat till sjukhusets verksamhet. Namnet är så gott som officiellt i dagens läge. 
Dela