Varianter: Kaffestugan, Fäboda café
Uttal: [kaffestu:gan], [kaffestogo], [fe:bo:da kafe:]
Namnet Kaffestugan är så etablerat bland stadsborna så caféets officiella namn igen är Fäboda Kaffestuga efter att ha varit Fäboda Café & Kitchen en tid. 
Dela