Uttal: [rapakana:len], [rapakana:ln]
Rapakanalen är ett dike som går längs med Pedersesplanaden och rinner ut i hamnviken. Hamnviken kallas ibland också för Gamla hamnviken. Rapa är dialekt och betyder gyttja. 
Dela