Uttal: [krå:khålmen]
Stadsdelen Östermalm kallas Kråkholmen
Dela