Södra tullen

Jakobstad

Varianter: Södra tullen, Tullen
Uttal: [sö:dra tollen], [sö:dra tolln], [tolln]
Förut fanns en tull på platsen och den fungerade som gräns mellan stad och landsbygd. Namnet Södra tullen används av både äldre och yngre Jakobstadsbor. Längre in mot centrum längs med Trädgårdsgatan finns också Lilla tullen, och där Kanalesplanaden möter Choraeusgatan finns Östra tullen. Dessa namn används dock inte lika mycket som Södra tullen
Dela