Varianter: Halppis, Billiga boden, Billigboden
Uttal: [halppis], [billibo:den], [billibo:de], [billiga bo:den]
Butiken Halpa-Halli kallas ofta Halppis. När den öppnade på 60-talet hade den också ett svenskt namn, och därför pratar en del fortfarande om Billiga boden eller Billigboden. Butiken är idag en populär träffpunkt för Jakobstadsborna. 
Dela