Järnvägsgatans loppis

Jakobstad

Varianter: Järnvägsgatans loppis, Järnvägsloppis, Storloppis
Uttal: [jä:rnve:gsga:tans låppis], [jä:rnve:gslåppis], [sto:rlåppis]
Loppisen Amida Hallen på Järnvägsgatan kallas Järnvägsgatans loppis eller Järnvägsloppis p.g.a sitt läge. Loppisen är Jakobstads största och därför kallas den också ibland Storloppis.  
Dela