Varianter: Calles, Calles konditori, Majs, Glassbaren
Uttal: [kalles], [kallis], [kalles kånditåri:], [glassba:ren], [majs]
På platsen där Majs glasscafé finns idag har det varit caféverksamhet länge. När stället öppade hette det Glassbaren, och senare Calles konditori. Varianter av de namnen lever fortfarande kvar även om många börjat tala om Majs
Dela