Varianter: V-by, Byn, Vestersundsby universitet (om skolan), Universitetet (om skolan)
Uttal: [ve:by:], [by:i], [vestäsondsby oniväsite:t], [oniväsite:te]
Vestersundsby skola kallas ofta V-by. Skolan kallades också skämtsamt för Vestersundsby universitet eller bara Universitetet. V-by används också om själva stadsdelen Vestersundsby, och ett annat namn för stadsdelen är Byn
Dela