Runda hörnet

Jakobstad

Uttal: [ronda hö:ne], [ronda hö:ni]
Runda hörnet är precis som namnet antyder, ett runt hörn. 
Dela