Rondellen där man viker av till flygfältet. Namnet Flygfisken har getts i analogi med namnen på rondellerna Bläckfisken, Lutfisken och Plattfisken.
Dela