Varianter: Bananknippet, Bananerna, Sälstatyn
Konstverket Ståtbådan utanför Självstyrelsegården.
Dela