Gatorna Norra Esplanadgatan och Östra Esplanadgatan kallas ibland Espen, ibland kallas de också Norra Espen eller Östra Espen. Namnet Espen kan också syfta på Hotell Esplanad som ligger invid esplanaden.
Dela