Gamla Godbyvägen

Mariehamn

Vägen heter Godbyvägen men började kallas Gamla Godbyvägen efter att den nya och större vägen till Godby, Nya Godbyvägen, byggdes.
Dela