Idag en kanslibyggnad på sjukhusområdet, tidigare var här personalbostäder. Varför huset kallats Hönshuset finns olika förlaringar men en förklaring är att här har bott sjuksköterskestuderande.
Dela