Vid vattentornet och uppe på Badhusberget kan man lätt tömma blåsan i skymundan.
Dela