Sprängberget

Mariehamn

Bostadsområdet Solberget kallas av en del för Sprängberget p.g.a. de omfattande sprängningar man gjorde här då bostadsområdet byggdes. Bostadsområdet har också kallats Gräddhyllan, efter den gamla Gräddhyllan, med sina nya flotta hus.
Dela