Liksom många andra städer kallas Mariehamn kort och kort Stan, både av de som bor inne i staden och de som bor utanför.
Dela