Varianter: Revel, Revell, Säästötalo, Atrium, Sokos-huset,
Uttal: [revel], [revell], [säästötalå], [a:trium], [såkåshu:set]

Rewell Center ritades av Viljo Revell, men har byggts i flera etapper. Tidigare stod här Wolffska affärshuset.

Dela