Uttal: [håviska]

Här samlas ungdomar om somrarna. På 1:a maj är det också ofta här studenterna samlas och har picknick. Det finska namnet är vanligt även bland svenskspråkiga ungdomar.

Dela