Uttal: [hotski]

Skämtsam benämning på både stadsdelen Roparnäs och tidigare även för den psykiatriska enheten som finns placerad där. Bland yngre används namnet främst för stadsdelen.

Dela