Järkkäri

Vasa

Uttal: [järkkäri]

Palosaaren Järjestötalo (Föreningshuset i Brändö). Här ordnades ofta danser på 60-70-talet. Vasa arbetarmuseum har verksamhet här idag.

Dela