Mopoparkeringen

Vasa

Varianter: Mopoparkeringen, Mopoparkki, Bakom Hese
Uttal: [måpåparke:ringen], [måpåparkki], [ba:kåm hese]

Upphämtnings- och mötesplats för ungdomar i mopedåldern.

Dela