Varianter: Matkis, Gamla busstation
Uttal: [matkis], [gamla busstatjo:n]

Här låg Matkahuolto tidigare. Nu en öppen plats som fungerar som mötes- och samlingsplats för ungdomar.

Dela