Varianter: Hallen, Saluhallen
Uttal: [hallen], [hallin], [sa:luhallen]
Vasa saluhall öppnade år 1902 och är ritad av stadsarkitekten A.W. Stenfors i jugendstil.
Dela