Gamla Helsingfors aktiebanks hus

Vasa

Varianter: Gamla Helsingfors aktiebanks hus, HAB:s hus, Wasa aktiebanks hus, Il Banco, Kurtenia
Uttal: [gamla helsingfårs aktsiebanks hu:s], [hå:a:be:s hu:s], [va:sa aktsiebanks hu:s], [il bankå], [kurte:nia]

Kurteniahuset är uppkallat efter bankdirektören Joachim Kurtén och har under 1900-talet huserat ett antal banker. År 2010 öppnades restaurangen Il Banco här. Den har nu bytt namn till Bank Food & Wine och i samma utrymmen har även vinbaren Pocket öppnats. I byggnaden finns även caféerna och bagerierna Sweet Vaasa och Aroma Bageri & Konditori. Byggnaden utgör även ett gathörn att orientera sig efter.

Dela