Uttal: [to:rnhu:se]
Tornhuset är ett högt hus längs med Södra åsen. Det har troligen har fått sitt namn pga. av sitt utseende. 
Dela