Uttal: [tullis]
Tullbron som är en del av Neristan kallas med ordbildningsändelsen -is för Tullis. 
Dela