Södra åsen

Lovisa

Varianter: Södra åsen, Nedre åsen
Uttal: [sö:dra å:sen], [neddre å:sen]
Området eller stadsdelen vid naturskyddsområdet kallas för Södra åsen eller Nedre åsen.
Dela