Smirnoffska huset

Lovisa

Varianter: Smirnoffska huset, Smirnoffska gården, Las Vegas,
Uttal: [smirnåffska hu:set], [smirnåffska gå:rden], [las ve:gas],
Smirnoffska huset är ett historiskt hem, vars äldsta delar går tillbaka till mitten av 1700-talet. Huset har varit i släkten Smirnoffs ägo sedan början av 1800-talet. Namnet används aktivt numera även i pressen.
Dela