Varianter: Nevin, Neve, Nevi
Uttal: [nevin], [neve], [nevi]
Restaurangen Newroz kallas allmänt för Nevin.
Dela