Uttal: [barkassen]
I Engelska parken vid sundet ligger det Engelska båthuset. Det är ett minnesmärke över slaget vid Halkokari 1854 under Krimkriget då en engelsk landstigningsbåt, en barkass, fastnade på ett skeppsvrak och tillvaratogs av Karlebyborna. Båten bär spår av striden.
Dela