Uttal: [bro:hu:set]
Huset ligger i kvarteret innan sundet och har fått sitt namn av sitt läge.
Dela