Uttal: [å:ströms]
Åströms var ett etablerat företag i Karleby och sålde kläder och tyger etc. Idag finns företaget Halonen i byggnaden, men gränden som löper längs med byggnaden har fått namn efter den tidigare verksamheten.
Dela