Varianter: Elisabeth, Gravgården
Uttal: [gra:vgå:le]
På Elisabets begravningsplats, som begravningsplatsen heter officiellt, begravs man ofta om man kommer från socknarna, dvs. f.d. landskommunen. Den kallas också kort bara för Gravgården [gra:vgå:le].
Dela