Uttal: [sontti]
Stadssundet har gett namn åt den mötesplats som många Karlebyungdomar har stämt träff vid när de har varit ute om kvällarna. Det finska namnet Suntti har även använts bland svenskspråkiga.
Dela