Terrasshuset

Karleby

Uttal: [terasshu:set]
Terrasshuset, som har fått sitt namn efter sitt utseende, byggdes under brinnande krig 1942 och det har spekulerats bland Karlebyborna vem som hade råd att bygga hus under kriget. Det talas t.o.m. om att ryska krigsfångar skulle ha byggt huset.
Dela