Varianter: Stadskyrkan, Kyrkan
Uttal: [stasstjyrkkå]
Gamlakarleby stadskyrka kallas i jämförelse med Sockenkyrkan för Stadskyrkan.
Dela