Sockenkyrkan

Karleby

Varianter: Sockenkyrkan, Kyrkan
Uttal: [sokkentjyrkkå]
Karleby sockenkyrka kallas kort och gott för Kyrkan om man kommer från socknarna. Sockenkyrkan används i jämförelse med Stadskyrkan. Till Sockenkyrkan lär många Karlebybor köa länge för vigslar och andra förrättelser. Den medeltida stenkyrkan med anor från 1400-talet ses nämligen som en "riktig kyrka", även av stadsborna.
Dela