Uttal: [kåneparken]

Munksparken där det vid ingången finns en stor byggnad som tillhört företaget Kone. Tidigare stod det Kone med stora bokstäver på byggnaden.

Dela