Varianter: Korvhuset, Korvis, Makkaratalo
Uttal: [kårvhu:sse], [kårvis], [makkaratalå]

Korvhuset är kanske Helsingfors mest kända inofficiella namn och det har valts till stadens fulaste byggnad flera gånger. Korvhuset har fått sin benämning efter det cementrör som går runt byggnaden och som påminner om en korv. Korven lär vara mer eller mindre påtvingad för vid byggandet av huset glömde någon att dra några rör som borde ha placerats inne i byggnaden. De drogs således på utsidan och täckes in med korven. Även om korven varit rivningshotad flera gånger har Helsingfors stadsfullmäktige nu skyddat den i stadsplanen. Husets officiella namn är City center.

 

Dela