Uttal: [kåmpassen]

Mötesplats i Stationstunneln vid järnvägsstationen.

Dela